TÍNH PHẢN ĐỐI – KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ (P2)

Nhưng đối với chúng ta mà nói thì không phải là tuyệt diệu lắm. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng một điểm. Ánh hưởng của bố mẹ; thế hệ trước đối với sự trưởng thành của chúng ta là rất sâu sắc. Sự ảnh hưởng này có lúc là không phù hợp với thời đại; có thể dẫn đến tâm lý phản đối mãnh liệt của chúng ta.

Mua ngay phụ kiện thể thao

Chúng ta nên làm việc, tìm kiếm nhân sinh theo ý tưởng của chúng ta.

Chúng ta phải hiểu rằng sự phản đối ấy không phải là phản đối tất cả; không tiếp thu tát cả.

Chúng ta phản đối sự trở ngại của bô mẹ, của thê hệ trước với chúng ta. Sự phản đối ấy chính là sự lựa chọn có lý trí; là sự tuyên chiến với trở ngại.

Tìm  balo đựng laptop 17 inch hà nội

Chúng ta hiểu được đã có sự phản đối thì cần phải đi thực hiện nó mà không biết sợ nó. Một tương lại như vậy mói là tương lai của chính chúng ta.

Nếu không chúng ta chỉ là phiên bản của thế hệ bố mẹ và thế hệ cha chú. Sự tồn tại và cuộc sống đó quả là vô vị, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đọc thêm balo du lịch

Nếu như bạn muốn là một người thành công; đừng ngại nhìn xem bạn hiện tại đã có được sự tồn tại và cuộc sống độc lập chưa? Đã có tính “phản đối” đó hay chưa?

Trang chủ choisicbo.info

poker

Add a Comment