Ban đầu họ vẫn đánh bài 69

. Ban đầu họ vẫn làm thinh , chờ cho vợ chồng mai Thanh lên ngựa đi khá xa, mới chia ra chạy theo đón đường.
Trong bóng tối, thẩm lăng trụ bất thình lình thấy đao khí vọt lên rồi hai đạo nhân chống kiếm đứng đánh bài 6 lá ngay trước mặt.
Ánh sao lờ mờ chiếu vào lưỡi đao loé lên một chút, thẩm alwng trụ nhanh mắt nhận ra người đứng ngoài phía tả chính là hư Chiếu sư thầy. Trong bụng vui mừng khôn xiết, chàng cất tiếng nói hởi hư chiếu sư thầy:
– hư Chiếu đạo chưởng phải không?
Hư Chiếu ngạc nhiên nghĩ thầm trong bụng:
Hóa ra người đến đây lại nhận ra mình.
Ông liền đáp:
– Chính là các hạ, các hạ là ai?
Thẩm lăng trụ rút tay phải ra nói:
– Ðưa hai tấm đồng bản cho các hạ.

Ban đầu họ vẫn đánh bài 69

Hư Chiếu tức giận quát lên:
Ai đưa cho cậu cái này!
Rồi vung đao lên chém vào chân chàng. Giới luật của chùa thanh Thượng rất nghiêm, không được giết hại người vô tội. Hiện chưa biết đúng lai lịch đối phương, thì dù thẩm lăng trụ có mở miệng đòi bản đồng là phạm vào một điều tối kị. Mà hư Chiếu cũng chưa dám đẩy kiếm đâm vào chỗ trọng yếu trong người chàng.
Thẩm lăng trụ né người đi tránh khỏi, tay phải chàng chạm xuống vai đối phương.
Hư Chiếu thấy thủ pháp thẩm lăng trụ rất lợi hại liền vung thanh đao chuyển hướng nhằm đánh bài 68 vào vai chàng.
Thẩm lăng truj cúi đầu xuống chuồn dưới lưỡi đao, nhưng chàng sợ lưỡi đao hớt vào đầu mình, tự nhiên vận công vào tay phải giơ lên đỡ.


Hguw Chiếu cảm thấy mùi tanh xộc thẳng vào mũi, đầu óc mê man, lập tức nằm lăn ra.
Thẩm lăng trụ còn đang đứng sững thì đạo nhân thứ hai đã phóng đao đến sau lưng chàng.
Chàng tự biết bàn tay của mình quả có điều khác lạ, cứ mỗi lần động thủ là y như rằng hại chết người. Chàng không dám vung chưởng ra phản công nữa, vội chgyaj vọt về phía trước.
Răc một tiếng vang lên! Vạt áo sau người chàng đã bị mũi đao của đạo nhân rạch đánh bài 69 đổi thưởng một đường, da thịt chàng cũng bị xây xước một chút.
Võ công sư thầy này tuy còn kém hư Chiếu, nhưng y thấy hư Chiếu hôn mê ngã lăn ra bất tỉnh không hiểu đối phương đã dùng cách nào để hạ độc. Vì nóng nảy cứu đồng môn nên y vội vã phóng đao ra đâm thẩm lăng trụ

Add a Comment