Cả phân đội chuyên đánh bài hàn quốc

Các đơn đã vị được gọi là “cả phân đội chuyên đánh bài hàn quốc”, khoảng ba đi mươi người; trên nữa đã gọi là centuria và  , có khoảng một trăm  đi người; còn “đơn vị” đã thì bao nhiêu người và cũng được. Do Trần Chí Bình trại mang tên  mà

anh lan 22 (336)

Lenin là một đi dãy nhà xây bằng cả đá rất đẹp, có khu đẫ quần ngựa và một đi  sân lát đá rất và rộng; cái do Trần Chí Bình trại kị binh này thì  bị quân cách mạng đã chiếm trong những và trận đánh diễn ra vào đi  tháng bảy. Centuria đó  của Trần Chí Dũng đánh bài rik rồi ngủ trong một cái và  chuồng ngựa,đi  ngay bên dưới máng đã  ăn bằng đá còn ghi và  đầy đủ tên từng cả chú ngựa chiến được và nuôi ở đây nữa .

Tất cả ngựa đều và bị trưng dụng và đi đưa ra mặt trận cả rồi, nhưng mùi cả nước đái ngựa và và mùi lúa mạch thối đã  thì vẫn còn. Trần Chí Dũng sống trong và do Trần Chí Bình trại khoảng một tuần đó .

Cả phân đội chuyên đánh bài hàn quốc

Trần Chí Dũng nhớ nhất là cả mùi ngựa và thì tiếng kèn xung trận đã ngập ngừng (tất và cả lính kèn của đi  chúng Trần Chí Dũng đều là dân và nghiệp dư – mãi đã  khi ra trận Trần Chí Dũng mới được nghe tiếng cả kèn hiệu của và quân đội Quảng Bình dậy tập đánh bài kiếm tiền, đấy là tiếng kèn đi  của quân Quân Mỹ ngụy va quân Phản động phía bên kia của chiến hào), tiếng và giày đin h lạo xạo đi  trên sân, những lần và  duyệt binh

anh lan 22 (337)

buổi đi sáng dưới ánh nắng cả mùa đông, những đi  trận đá bóng cuồng đã  nhiệt – mỗi bên và năm mươi người đi – trên sân quần ngựa đã lát sỏi. Lúc đó và trong do Trần Chí Bình trại có khoảng đã một ngàn đàn ông cả  và vài chục phụ đi  nữ đang đánh bài không cần mạng, ngoài ra  thì còn có vợ của các đi dân quân nữa,và  họ làm luôn vai trò là chị nuôi.

Lúc đó phụ nữ thì cũng tòng quân, tuy là số lượng không nhiều đâu . Trong những trận đánh cả đầu tiên, phụ nữ đã chiến đấu bên cạnh cả nam giới, mọi người thì cũng coi đây là chuyện và bình thường. Đấy đã được coi là chuyện đã đương nhiên trong thời và buổi cách mạng rồi. Sau này người ta đã nghĩ khác về hành động đánh bài liêng. Bây giờ,thì  khi phụ nữ tập thì là đàn ông phải đứng đi  thật xa vì cả họ hay chế giễu,và  làm phụ nữ mất đi tập trung. Thế cả  mà mới cách đây đi vài tháng chẳng đã  ai lấy làm ngạc nhiên và khi thấy một người cả phụ nữ đeo súng đấy.

Add a Comment