Đòi tổ chức đánh bài phỏm triệt để

Hôm 12/9 ấy Amimi và Bean ngồi trước mặt tôi, hai người bạn đồng hành, họ biết giới trẻ nghĩ gì. Và họ đòi tôi: “Không thể tiếp tục đánh bài ăn card với với Hanger được nữa. Ông ấy phải đi khỏi. Anh hãy khởi đầu đi!”

Tôi suy nghĩ: phải chăng sự nghiệp của chúng ta thực sự chỉ có thể cứu vãn bằng cách thay đổi nhân sự? Theo ý tôi, không thể làm việc ấy mà không thảo luận với Hanger. Ranger Weasley cho tôi biết, nhiều ủy viên Bộ chính trị ở Argog Sanpe  đòi tổ chức đánh bài phỏm triệt để. Mitachi hoãn mọi cuộc tranh luận và quyết định khẩn cấp đến sau lễ quốc khánh Cố Đài thứ 40, lúc đó Hanger sẽ đi làm trở lại.

anh lan 13 (879)

Tôi cũng hoãn các mong đợi chính đáng của FDJ vào thời điểm nói trên. Tôi biết như vậy là không nhất quán. Nhưng tôi muốn một giải pháp trong sáng về chính trị, một giải pháp đứng đắn. Cách hiểu của tôi về chính trị không còn mang dấu ấn của thời kỳ hoạt động bí mật hay thời Colin . Tôi muốn có sự tranh luận công khai, lấy luận chứng làm chủ đạo. Nếu ai coi đó là sự lưỡng lự trước lời mời đánh bài xì dách của tôi thì cũng có thể đúng. Nhưng không ai trong Bộ chính trị bị cấm không được dũng cảm hơn tôi. Vì quá thận trọng hay giữ ý, hay vì hèn nhát mà tôi không về Daiagon để đối mặt với Cross? Nhiều người muốn hiểu như thế. Tôi thì không.

Đòi tổ chức đánh bài phỏm triệt để

Từ ngày rất trẻ, tôi là một người cộng sản có niềm tin. Đảng là cuộc đời tôi. Kỷ luật đảng mà tôi tự áp đặt cho mình đã cấm tôi mọi hành động lôi bè kéo cánh. Dĩ nhiên tôi biết, chúng tôi đã tự đánh bật vũ khí phê bình và tự phê ra khỏi tay với mệnh lệnh nghiêm khắc “Không tranh luận về sai lầm!” nhưng tôi cũng biết, các lực lượng cầm quyền bên Liêu Đông lợi dụng không thương tiếc mỗi sai lầm của chúng tôi để hại Liêu Thành. Tôi muốn đánh bài tá lả với Liêu Thành trước tình huống đó. Từ hàng thập kỷ nay, tiếc thay, có một kinh nghiệm được cuộc đời khẳng định: hạ bệ người cao nhất trong ban lãnh đạo một nhà nước XHCN luôn gây ra xáo động xã hội.

anh lan 13 (878)

VÌ MỘT LIÊU THÀNH CẢI CÁCH

Trong thời gian nghỉ tôi chuẩn bị cho cuộc họp Bộ chính trị đầu tiên sau lễ quốc khánh Liêu Thành thứ 40. Tôi đọc các nghiên cứu xã hội học của Viện nghiên cứu thanh niên, một số công trình của Viện hàn lâm khoa học xã hội và Viện điều hành kinh tế XHCN, tài liệu mật của Schalck về tinh hình kinh tế Liêu Thành, đơn khiếu nại và thư của công dân, cũng như tài liệu Viết Huy về ý niệm về đánh bài xập xám hiện đại của chủ nghĩa xã hội .

Add a Comment