Mai Thanh thò tay ra định đánh bài vip

Mai phu nhân Nhu mẫn biết rằng không để cho Hư xung đoạt lại không xong. Nếu hai người cùng vận nội công để tranh đoạt thì một là có vẻ khó nhìn, hai là bà thân phận nữ nhi nên công lực không thể bằng một người đàn ông như Hư xung. Bà liền thả tay ra cho hai tấm bản đồng rớt xuống. Như vậy mai phu nhân có ý định để cho chồng bà dành lại tấm bản đồng đó.
Mai Thanh thò tay ra định nắm lấy thì đột nhiên một luồng kinh phong đánh bài vui nhảy đến trước mặt. Chính là Hư thiên đạo nhân đã dồn chưởng lực vào tay hắn. Tuy hai dải kinh phong này không có vẻ mạnh cho lắm, nhưng công lực rất nặng nếu không đỡ lại thì tất cả bị trọng thương nặng khó lòng mà chữa được
Giả sử lúc này mai Thanh đã cầm bản đồng vào tay rồi cũng đành để rơi xuống. Y phải ra chưởng ra đỡ.
Giữa lúc mai Thanh phải chậm lại một chút này, người ngồi dưới Hư thiên là Hư chiếu đạo nhân đã thò tay ra cầm lấy bài đồng

Mai Thanh thò tay ra định đánh bài vip

Bản đồng vào tay Hư chiếu rồi, vợ chồng mai Thanh cùng Hư thiên, hư Xung cả bốn người đều nổi lên những tiếng cười khanh khách rồi dừng tay lại.
Hư Xung và hư Chiếu khom lưng cuí đầu nói:
Vợ chồng sư đệ, sư huynh xin lỗi!
Vợ chồng mai Thanh đứng lên dáp lễ.
Mai Thanh nói:
– Sao hai vị sư huynh lại nói năng khách sáo vậy. Chính vợ chồng sư đệ mới là người lỗ mãng. Chưởng môn sư huynh nội công thâm hậu như vậy thì còn gấp mười lần sư đệ. Chuyến đi này tất nhiên đánh bài việt nam nguy hiểm, nhưng nếu muốn toàn mạng rút lui thì chưa hẳn đã là không có hy vọng.
Mai Thanh vừa đối chưởng với hư Thiên một chiêu, y đã biết ngay nội công Chưởng môn sư huynh còn cao siêu hơn mình nhiều. Tâm trạng ban đầu của y bất chợt giảm đi quá nửa.


Hu Thiên nhăn nhó cười nói:
Sư huynh chỉ mong được như lời sư đệ.
Chùa thanh Thượng tuy là một đạo viện nhưng không ngăn uống rượu ăn thịt.
Hư Thiên nâng uống một hơi cạn sạch.
Thẩm lăng trụ thấy nhu Mẫn đoạt bài không được. Chàng cũng không biết hai tấm đánh bài với người đẹp bản đồng đó có quan hệ gì. Chàng nhớ mai phu nhân đã có nhiều công ơn đối với mình thì nghĩ bụng:
Sư thầy kia đoạt mất bản đồng của phu nhân. Hay là ta cướp lại đưa cho bà.

Add a Comment