Những người này thường vẫn chơi game bài liêng online

Tháng 7 năm 1949, Tưởng Giới Thạch chơi game bài ma thuật rồi triệu tập những người phụ trách hệ thống đặc vụ và trị an đến Cao Hùng, quyết định thành lập tổ chức hạt nhân mang tên Ủy ban hành động chính trị. Nhiệm vụ cơ bản là: Thống nhất tất cả công tác tình báo và trị an, đồng thời làm cho mạnh và hữu hiệu hơn. Người dự họp đều do Tưởng Kinh Quốc chỉ định: Đó là Diệp Tác Phong, Cục trưởng Cục Điều tra Bộ Nội chính của Trung thống;

Mao Nhân Phong, Trịnh Giới Dân, Ngụy Đại Danh của Quân thống; Bành Mạnh Quyên, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo an tỉnh Đài Loan; Trương Trấn, Tư lệnh Hiến binh; Đường Tung, Chánh Văn phòng Cảnh sát toàn quốc; Mao Sâm, Cục trưởng Cảnh sát Thượng Hải xuất thân từ Quân thống và Đào Nhất San, Trưởng phòng Cảnh sát tỉnh Đài Loan. Những người này thường vẫn chơi game bài liêng online

anh-lan-29-61

Trung thống và Quân thống chưa bao giờ vui vẻ với nhau. Tam kiệt trong Quân thống là Mao Nhân Phong, Trịnh Giới Dân và Đường Trung cũng chẳng ai chịu ai. Còn hệ thống hiến binh lại mâu thuẫn với hệ thống cảnh sát. Họ tập hợp trong một Ủy ban, rất cần một trọng tài điều phối quan hệ giữa họ và cân nhắc đúng sai trong các cuộc tranh chấp của họ. Người trọng tài đó không ai khác ngoài Tưởng Giới Thạch. Nhưng Tưởng Giới Thạch không thể tự mình  chơi game bài ma thuật rồi chủ trì Ủy ban này. Do đó, Tưởng Kinh Quốc đứng ra làm liên lạc viên cho Bộ, trấn giữ vị trí lãnh đạo công tác của Ủy ban hành động chính trị.

Những người này thường vẫn chơi game bài liêng online

Ủy ban hành động chính trị thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1949 tại Viên Sơn, Đài Bắc. Lúc đầu chỉ có hai đơn vị, một là Phòng Thư ký và một là Ban Huấn luyện. Tưởng Giới Thạch chỉ định Đường Tung là người triệu tập Ủy ban. Đường Tung sở dĩ nổi lên vì ông đã từng làm Thư ký riêng của Tưởng Giới Thạch, có quan hệ gắn bó với gia đình Tưởng hơn những người trong những cuộc chơi game bài tứ sắc online. Khi còn làm với Tưởng Giới Thạch, Đường hoàn toàn đứng trên lập trường của Tưởng, tài liệu các phái đưa lên dù không có lợi cho Quân thống, Đường cũng chuyển hết, không bớt xén, để biểu thị ông không phe phái.

anh-lan-29-62

Khi Tưởng giao phó Tưởng con cho ông, Đường Tung một lòng một dạ tích cực giúp đỡ. Vì thế, Tưởng Giới Thạch cử ông chơi game bài sâm rồi đứng chắn cho Tưởng Kinh Quốc. Khi Tưởng Kinh Quốc theo cha hoạt động ở Đại Lục, thực sự không thể trông đợi gì ở Ủy ban. Những người phụ trách các đơn vị đặc vụ tuy trước mặt Tưởng vâng vâng dạ dạ nhưng tan họp, không hề để ý đến Đường Tung. Vì vậy, Ủy ban hành động chính trị không phát huy được tác dụng như Tưởng mong đợi. Tháng 3 năm 1950, Tưởng Kinh Quốc làm Chủ nhiệm Tổng Bộ Chính trị. Vì Cương lĩnh công tác chính trị của quốc dân quy định kiểm tra tư tưởng sỹ quan và binh lính và

Add a Comment