Sau đó chắc là khoảng một lúc lâu khá lâu, mắt Ngô Thiên Trang bắt đầu nhấp nháy mở ra trước âm thanh bắt đầu của tiếng ngáy bắt đầu đều đều. Ban đầu cô bắt đầu