Vợ chồng mai Thanh vẫn đánh bài xập xám

Hiện điều này chưa được tìm hiểu rõ ràng, vậy chờ khi tìm ra tung tích mà vợ chồng sư đệ thân đơn thế cô sẽ về chùa cầu cứu xin các vị sư huynh đệ tương trợ cho.
Hư Xung nói:
– Thế cũng có vẻ ổn. Nhưng khi ấy sư đệ bất tất phải thân hành đến nơi, chỉ đưa thư lại là đủ. Chùa thanh Thương đánh bài xì dách online sẽ gởi lực lượng đến tiếp tay cho sư đệ.
Vợ chồng mai Thanh chắp tay ngỏ lời cảm tạ. Nhưng trong bụng lại tự nhủ
– Dù phái hoa Sơn có đem con mình ra mà hành hạ mổ xẻ thì vợ chồng mình cũng cố mà chịu theo số mệnh, quyết chẳng bao giờ cần đến chùa thanh Thượng đem binh cứu trợ.

Vợ chồng mai Thanh vẫn đánh bài xập xám

Vợ chồng mai Thanh cáo từ ra đi. Bọn hư Thiên, hư Xung và toàn thể đạo nhân đều tiễn chân ra ngoài sảnh đường.
Thẩm lăng trụ thấy mọi người đi xa rồi, liền nhảy ra khỏi bức hoành. Chàng xoay người bám nóc nhà rồi nhảy xuống mé ngoài tường, lòng thầm nghĩ
– mai trang chúa và mai phu nhân nói là có cậu con bị người cướp đi, chẳng hiểu kẻ nào đã giết chết? tấm bản đồng kia chỉ là đò chơi, cướp lại hay không cũng chẳng quan hệ gì. Mai phu nhân đối với mình rất tốt, mình nên giúp đánh bài xì lát bà ta đi tìm kiếm đứa con. Nếu mình tìm được đứa con đưa về, chắc bà mừng rỡ lắm. Bây giờ mình hãy đi đến chỗ bà xem cậu con chừng bao nhiêu tuổi? Hình dáng thế nào? Bị ai băt sđi?
Chàng chạy vọt lên đứng trên ngọn cây, trông về phía Ðông Bắc thấy mười mấy chiếc đèn lồng đặt thành hàng hai. Quần đạo chùa thanh Thượng đang tiễn chân vợ chồng mai Thanh ra khỏi cửa sơn môn.
Thẩm alwng trụ nghĩ thầm:


– Vợ chồng mai trang chúa cưỡi ngựa đi rất nhanh vậy mình phải chạy ngay từ bây giờ mới theo kịp.
Chàng nhìn rõ đường đi của vợ chồng mai Thanh rồi mới từ trên cây nhảy xuống theo sườn núi mà đuổi.
Chàng chưa chạy ra khỏi cổng chùa thanh Thượng đã nghe có tiếng người quát:
Đứng im đó cho ta
Nguyên lúc thẩm lăng trụ nằm sau bứa hoành chàng ngừng hơi nín thở nên chẳng để đánh bài xập xám online ra mảy may tiếng động và mọi người trong sảnh đường chưa phát hiện ra. Nhưng bây giờ chàng đi nhanh quá mà quần đạo chùa thanh Thượng toàn là những tay công lực thâm hậu , lập tức biết ngay có người ngoài đến

Add a Comment